congtyphwindows@gmail.com
0932 434 585         0906 555 464
Sản phẩm Ghế đơn >> Click vào để xem tất cả
Nội thất PH- Ghế Cabin

Ghế Cabin (Mã: 289)


Giá: 390.000 VND

Nội thất PH- Ghế đơn 502

Ghế đơn 502 (Mã: 277)


Giá: 920.000 VND

Nội thất PH- Ghế Xoay Hàn Quốc JADE

Ghế Xoay Hàn Quốc JADE (Mã: 273)


Giá: 1.940.000 VND

Nội thất PH- Ghế đơn Neva

Ghế đơn Neva (Mã: 259)


Giá: 1.250.000 VND

Nội thất PH- Ghế đơn Praha

Ghế đơn Praha (Mã: 223)


Giá: 1.250.000 VND

Sản phẩm Bàn đơn >> Click vào để xem tất cả
Nội thất PH- Bàn Mango

Bàn Mango (Mã: 296)


Giá: 1.550.000 VND

Nội thất PH- Bàn Sofa chân V mặt vuông

Bàn Sofa chân V mặt vuông (Mã: 292)


Giá: 1.150.000 VND

Nội thất PH- Bàn tròn chân V

Bàn tròn chân V (Mã: 290)


Giá: 1.150.000 VND

Nội thất PH- Bàn sao

Bàn sao (Mã: 268)


Giá: 900.000 VND

Nội thất PH- Bàn đơn VCS

Bàn đơn VCS (Mã: 267)


Giá: 1.650.000 VND

Sản phẩm Bộ bàn ghế >> Click vào để xem tất cả
Nội thất PH- Bộ bàn ghế (4 ghế)

Bộ bàn ghế (4 ghế) (Mã: 316)


Giá: 4.830.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn ghế Sala (4 ghế)

Bộ bàn ghế Sala (4 ghế) (Mã: 308)


Giá: 4.800.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn ghế Mongo 5 nan

Bộ bàn ghế Mongo 5 nan (Mã: 264)


Giá: 4.140.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn ghế Mango (4 ghế)

Bộ bàn ghế Mango (4 ghế) (Mã: 220)


Giá: 3.600.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn ăn ghế Bella (4 ghế)

Bộ bàn ăn ghế Bella (4 ghế) (Mã: 218)


Giá: 4.950.000 VND

Sản phẩm Bộ bàn ghế cao cấp >> Click vào để xem tất cả
Nội thất PH- Bộ Bàn ANAN (4 ghế)

Bộ Bàn ANAN (4 ghế) (Mã: 243)


Giá: 10.910.000 VND

Nội thất PH- Bộ Bàn Ăn LENA (4 ghế)

Bộ Bàn Ăn LENA (4 ghế) (Mã: 242)


Giá: 10.820.000 VND

Nội thất PH- Bộ Bàn Ăn Hàn Quốc RYAN(4 ghế)

Bộ Bàn Ăn Hàn Quốc RYAN(4 ghế) (Mã: 241)


Giá: 11.230.000 VND

Nội thất PH- Bộ Bàn Ghế Hàn Quốc AMY (4 ghế)

Bộ Bàn Ghế Hàn Quốc AMY (4 ghế) (Mã: 240)


Giá: 11.120.000 VND

Nội thất PH- Bộ Bàn BIANCA (4 ghế)

Bộ Bàn BIANCA (4 ghế) (Mã: 238)


Giá: 9.590.000 VND

Sản phẩm Giường tủ kệ giá >> Click vào để xem tất cả
Nội thất PH- Giường Hàn Quốc Diva King size

Giường Hàn Quốc Diva King size (Mã: 247)


Giá: 10.260.000 VND

Nội thất PH- KỆ TIVI HÀN QUỐC MOOL 1M2

KỆ TIVI HÀN QUỐC MOOL 1M2 (Mã: 246)


Giá: 4.700.000 VND

Nội thất PH- Kệ Tivi Hàn Quốc MOOL 2M

Kệ Tivi Hàn Quốc MOOL 2M (Mã: 245)


Giá: 6.600.000 VND

Nội thất PH- Gương Hàn Quốc Doris

Gương Hàn Quốc Doris (Mã: 244)


Giá: 1.870.000 VND

Nội thất PH- Giường Hàn Quốc MONA (BR) (2160x1650x250)

Giường Hàn Quốc MONA (BR) (2160x1650x250) (Mã: 227)


Giá: 10.260.000 VND