congtyphwindows@gmail.com
0932 434 585         0906 555 464

Công ty TNHH Nội thất PHSĐT liên hệ : 0932 434 585 hoặc 0906 555 464

Email: congtyphwindows@gmail.com

Website: http://noithatph.com

Địa chỉ: Trụ sở chính tại 45B Đào Tấn - Huế và các cơ sở khác