congtyphwindows@gmail.com
0932 434 585         0906 555 464

Nội thất PH - Bàn Lunar


Bàn Lunar (Mã: 311)


Giá: 1.550.000 VND

Nội thất PH - Bàn Cabin


Bàn Cabin (Mã: 310)


Giá: 1.500.000 VND

Nội thất PH - Bàn Sala


Bàn Sala (Mã: 297)


Giá: 1.550.000 VND

Nội thất PH - Bàn Mango


Bàn Mango (Mã: 296)


Giá: 1.550.000 VND

Nội thất PH - Bàn tròn chân V 1m2


Bàn tròn chân V 1m2 (Mã: 294)


Giá: 1.850.000 VND

Nội thất PH - Bàn vuông 3 chân


Bàn vuông 3 chân (Mã: 293)


Giá: 850.000 VND

Nội thất PH - Bàn Sofa chân V mặt vuông


Bàn Sofa chân V mặt vuông (Mã: 292)


Giá: 1.150.000 VND

Nội thất PH - Bàn tròn chân V


Bàn tròn chân V (Mã: 290)


Giá: 1.150.000 VND

Nội thất PH - Bàn mặt đá Grace


Bàn mặt đá Grace (Mã: 283)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH - Bàn sao


Bàn sao (Mã: 268)


Giá: 900.000 VND

Nội thất PH - Bàn đơn VCS


Bàn đơn VCS (Mã: 267)


Giá: 1.650.000 VND

Trang