congtyphwindows@gmail.com
077 870 3126         0982 596 296
Nội thất PH- Bàn Lunar

Bàn Lunar (Mã: 311)


Giá: 1.250.000 VND

Nội thất PH- Bàn Cabin

Bàn Cabin (Mã: 310)


Giá: 1.500.000 VND

Nội thất PH- Bàn Sala

Bàn Sala (Mã: 297)


Giá: 1.250.000 VND

Nội thất PH- Bàn Mango

Bàn Mango (Mã: 296)


Giá: 1.250.000 VND

Nội thất PH- Bàn tròn chân V 1m2

Bàn tròn chân V 1m2 (Mã: 294)


Giá: 1.850.000 VND

Nội thất PH- Bàn vuông 3 chân

Bàn vuông 3 chân (Mã: 293)


Giá: 850.000 VND

Nội thất PH- Bàn Sofa chân V mặt vuông

Bàn Sofa chân V mặt vuông (Mã: 292)


Giá: 1.150.000 VND

Nội thất PH- Bàn tròn chân V

Bàn tròn chân V (Mã: 290)


Giá: 1.150.000 VND

Nội thất PH- Bàn mặt đá Grace

Bàn mặt đá Grace (Mã: 283)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH- Bàn sao

Bàn sao (Mã: 268)


Giá: 900.000 VND

Nội thất PH- Bàn đơn VCS

Bàn đơn VCS (Mã: 267)


Giá: 1.650.000 VND

Trang
Từ khóa: