congtyphwindows@gmail.com
0932 434 585         0906 555 464

Nội thất PH - Bộ bàn Praha


Bộ bàn Praha (Mã: 312)


Giá: 6.650.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Sala (4 ghế)


Bộ bàn ghế Sala (4 ghế) (Mã: 308)


Giá: 4.800.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Lunar (4 ghế)


Bộ bàn ghế Lunar (4 ghế) (Mã: 307)


Giá: 4.220.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Geny


Bộ bàn ghế Geny (Mã: 266)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Mongo 5 nan


Bộ bàn ghế Mongo 5 nan (Mã: 264)


Giá: 4.140.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn Cabin


Bộ bàn Cabin (Mã: 263)


Giá: 3.200.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Mango (4 ghế)


Bộ bàn ghế Mango (4 ghế) (Mã: 220)


Giá: 3.600.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Obama (4 ghế)


Bộ bàn ghế Obama (4 ghế) (Mã: 219)


Giá: 4.150.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ăn ghế Bella (4 ghế)


Bộ bàn ăn ghế Bella (4 ghế) (Mã: 218)


Giá: 4.950.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Viva (4 ghế)


Bộ bàn ghế Viva (4 ghế) (Mã: 217)


Giá: 4.420.000 VND

Trang