congtyphwindows@gmail.com
0932 434 585         0906 555 464

Nội thất PH - Bộ Bàn LENUS (1 bench 3 ghế)


Bộ Bàn LENUS (1 bench 3 ghế) (Mã: 258)


Giá: 14.580.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn ZENUS (1 bench 3 ghế)


Bộ Bàn ZENUS (1 bench 3 ghế) (Mã: 257)


Giá: 13.100.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn LENA (1 bench 3 ghế)


Bộ Bàn LENA (1 bench 3 ghế) (Mã: 256)


Giá: 12.570.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn Lena (6 ghế)


Bộ bàn Lena (6 ghế) (Mã: 255)


Giá: 15.120.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn JADE - Ghế Xoay (6 ghế)


Bộ bàn JADE - Ghế Xoay (6 ghế) (Mã: 254)


Giá: 15.330.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn Vuông CERANY (2 ghế)


Bộ Bàn Vuông CERANY (2 ghế) (Mã: 253)


Giá: 4.950.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế SILAS (2 ghế)


Bộ bàn ghế SILAS (2 ghế) (Mã: 252)


Giá: 2.190.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn BIANCA (2 ghế)


Bộ Bàn BIANCA (2 ghế) (Mã: 251)


Giá: 5.130.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn VIVA(2 ghế)


Bộ bàn VIVA(2 ghế) (Mã: 250)


Giá: 2.998.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn Ghế Hàn Quốc IVON (2 ghế)


Bộ Bàn Ghế Hàn Quốc IVON (2 ghế) (Mã: 249)


Giá: 4.820.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ALAN (2 ghế)


Bộ bàn ALAN (2 ghế) (Mã: 248)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH - Bộ Bàn ANAN (4 ghế)


Bộ Bàn ANAN (4 ghế) (Mã: 243)


Giá: 10.910.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn Ăn LENA (4 ghế)


Bộ Bàn Ăn LENA (4 ghế) (Mã: 242)


Giá: 10.820.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn Ăn Hàn Quốc RYAN(4 ghế)


Bộ Bàn Ăn Hàn Quốc RYAN(4 ghế) (Mã: 241)


Giá: 11.230.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn Ghế Hàn Quốc AMY (4 ghế)


Bộ Bàn Ghế Hàn Quốc AMY (4 ghế) (Mã: 240)


Giá: 11.120.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Rose (2 ghế 1 bench)


Bộ bàn ghế Rose (2 ghế 1 bench) (Mã: 239)


Giá: 10.180.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn BIANCA (4 ghế)


Bộ Bàn BIANCA (4 ghế) (Mã: 238)


Giá: 9.590.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ALAN (4 ghế)


Bộ bàn ALAN (4 ghế) (Mã: 235)


Giá: 5.670.000 VND

Nội thất PH - Bàn Hàn Quốc SILAS (4 ghế)


Bàn Hàn Quốc SILAS (4 ghế) (Mã: 234)


Giá: 5.870.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Hàn Quốc CERANY (4 ghế)


Bộ bàn ghế Hàn Quốc CERANY (4 ghế) (Mã: 233)


Giá: 7.710.000 VND

Trang 12