congtyphwindows@gmail.com
077 870 3126         0982 596 296
Nội thất PH- Bộ Bàn LENUS (1 bench 3 ghế)

Bộ Bàn LENUS (1 bench 3 ghế) (Mã: 258)


Giá: 14.580.000 VND

Nội thất PH- Bộ Bàn ZENUS (1 bench 3 ghế)

Bộ Bàn ZENUS (1 bench 3 ghế) (Mã: 257)


Giá: 13.100.000 VND

Nội thất PH- Bộ Bàn LENA (1 bench 3 ghế)

Bộ Bàn LENA (1 bench 3 ghế) (Mã: 256)


Giá: 12.570.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn Lena (6 ghế)

Bộ bàn Lena (6 ghế) (Mã: 255)


Giá: 15.120.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn JADE - Ghế Xoay (6 ghế)

Bộ bàn JADE - Ghế Xoay (6 ghế) (Mã: 254)


Giá: 15.330.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn ghế Romance (4 ghế 1 bench)

Bộ bàn ghế Romance (4 ghế 1 bench) (Mã: 231)


Giá: 13.240.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn ghế Zena (4 ghế 1 bench)

Bộ bàn ghế Zena (4 ghế 1 bench) (Mã: 230)


Giá: 12.940.000 VND

Nội thất PH- Bộ bàn ăn Praha (6 ghế)

Bộ bàn ăn Praha (6 ghế) (Mã: 224)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH- Bộ bàn ăn Grace (6 ghế)

Bộ bàn ăn Grace (6 ghế) (Mã: 221)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Trang
Từ khóa: