congtyphwindows@gmail.com
0932 434 585         0906 555 464

Nội thất PH - Bộ Bàn LENUS (1 bench 3 ghế)


Bộ Bàn LENUS (1 bench 3 ghế) (Mã: 258)


Giá: 14.580.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn ZENUS (1 bench 3 ghế)


Bộ Bàn ZENUS (1 bench 3 ghế) (Mã: 257)


Giá: 13.100.000 VND

Nội thất PH - Bộ Bàn LENA (1 bench 3 ghế)


Bộ Bàn LENA (1 bench 3 ghế) (Mã: 256)


Giá: 12.570.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn Lena (6 ghế)


Bộ bàn Lena (6 ghế) (Mã: 255)


Giá: 15.120.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn JADE - Ghế Xoay (6 ghế)


Bộ bàn JADE - Ghế Xoay (6 ghế) (Mã: 254)


Giá: 15.330.000 VND

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Romance (4 ghế 1 bench)


Bộ bàn ghế Romance (4 ghế 1 bench) (Mã: 231)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH - Bộ bàn ghế Zena (4 ghế 1 bench)


Bộ bàn ghế Zena (4 ghế 1 bench) (Mã: 230)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH - Bộ bàn ăn Praha (6 ghế)


Bộ bàn ăn Praha (6 ghế) (Mã: 224)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH - Bộ bàn ăn Grace (6 ghế)


Bộ bàn ăn Grace (6 ghế) (Mã: 221)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Trang