congtyphwindows@gmail.com
077 870 3126         0982 596 296
Nội thất PH- Ghế sắt

Ghế sắt (Mã: 326)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH- Ghế sắt

Ghế sắt (Mã: 325)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH- Ghế sắt

Ghế sắt (Mã: 324)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH- Ghế sắt

Ghế sắt (Mã: 323)


Giá: Liên hệ để biết chi tiết

Nội thất PH- Ghế Via

Ghế Via (Mã: 309)


Giá: 930.000 VND

Nội thất PH- Ghế Bella gỗ ash

Ghế Bella gỗ ash (Mã: 306)


Giá: 900.000 VND

Nội thất PH- Ghế tiện 4 nan

Ghế tiện 4 nan (Mã: 305)


Giá: 1.050.000 VND

Nội thất PH- Ghế Sofa tay dẹp đôi

Ghế Sofa tay dẹp đôi (Mã: 304)


Giá: 1.750.000 VND

Nội thất PH- Ghế Sofa tay dẹp đơn

Ghế Sofa tay dẹp đơn (Mã: 303)


Giá: 1.150.000 VND

Nội thất PH- Ghế 24 nan

Ghế 24 nan (Mã: 302)


Giá: 1.750.000 VND

Nội thất PH- Ghế Grace vải

Ghế Grace vải (Mã: 301)


Giá: 1.050.000 VND

Nội thất PH- Ghế Hiro xéo

Ghế Hiro xéo (Mã: 300)


Giá: 950.000 VND

Nội thất PH- Ghế tiện cong

Ghế tiện cong (Mã: 299)


Giá: 730.000 VND

Nội thất PH- Ghế Louis

Ghế Louis (Mã: 298)


Giá: 1.550.000 VND

Nội thất PH- Ghế Cabin

Ghế Cabin (Mã: 289)


Giá: 320.000 VND

Nội thất PH- Ghế đơn Bella

Ghế đơn Bella (Mã: 288)


Giá: 850.000 VND

Nội thất PH- Ghế đơn Bistro

Ghế đơn Bistro (Mã: 287)


Giá: 950.000 VND

Nội thất PH- Ghế đơn Lunar

Ghế đơn Lunar (Mã: 286)


Giá: 590.000 VND

Nội thất PH- Ghế đơn Wishbone

Ghế đơn Wishbone (Mã: 285)


Giá: 1.250.000 VND

Nội thất PH- Ghế Bingo

Ghế Bingo (Mã: 282)


Giá: 660.000 VND

Trang 12
Từ khóa: Ghế cho cafe, nhà hàng