congtyphwindows@gmail.com
077 870 3126         0982 596 296

Chuyển khoản ngân hàngNgân hàng Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK
– Chủ tài khoản: Dương Quang Hiếu
– Mã số tài khoản: 19034243614018
– Chi nhánh: TP Huế

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK
– Chủ tài khoản: Dương Quang Hiếu
– Mã số tài khoản: 0161001655621
– Chi nhánh: TP Huế